Ein dag i Livet.


Ein dag i livet- fotografering, er eit nytt konsept eg starta med i 2018, og har eit veldig naturleg uttrykk. For meg er bilete noko av det kjæraste ein har, alle minna og kjenslene ein får ved å sjå på eit bilete. Magisk!


Vi lever i ei tid der vi vert bombadert av visuelle inntrykk, og aldri før har vi teke så mange bilete... men kvar blir dei av? Kor mykje tid brukar vi på å ta inn over oss kva vi ser? Eg er kanskje gammaldags, men for meg er det å kunne bla i ein album og sjå tilbake på opplevingar, minner og fine stunder som eit eventyr. Eit eventyr eg håpar mange andre får sjå i lang framtid.


2 visninger